Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • http://www.swiat-kobiet.pl/zobacz-jakie-kolory-pasuja-do-czerwonego-sprawdzone-stylizacje/
 • https://www.extragotowestrony.pl/malopolskie/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Zebranie myśli


  W takim planie życiowym nie ma miejsca na wspom­niane wyżej dramaty młodzieży. Pełna harmonia z sa­mym sobą jako członkiem społeczeństwa, z jego wyma­ganiami i zadaniami jest rękojmią w dążeniach do rea­lizacji projektów życiowych godnych człowieka. Życie tworzy nam ramy działania, pewną formę, a tylko od nas zależy jaką treścią będzie ona wypełniona. Dojrzałość fizyczna, umysłowa, moralna — jaką osiągną młodociani — niech także oznacza przede wszystkim wy­zbycie się małego, brzydkiego egoizmu na rzecz wyczu­wania drugiego człowieka, niesienia pomocy i bycia w jednej wielkiej rodzinie człowieczej. Nie traćmy wiary w siebie i miejmy zaufanie do wła­snych możliwości. Nie pielęgnujmy myśli o porażce. Im więcej będziemy myśleli o przegranej, tym szybciej ona nas spotka. Życie jest pełne przeszkód, ale nie wolno się przed nimi załamywać, raczej one ustąpią przed nami. Realna ocena swych możliwości i wiara w nie dopomogą w tym znacznie. Trudności na ogół rodzą się w naszym umyśle i stąd przedostają się łatwo do wyobraźni, a wtedy rosną jak na drożdżach. Nie należy do tego w żadnym wypadku dopuścić. . Nie uprawiajmy „ogródka pesymizmu", kwiaty radości w nim nie urosną, a chwasty smutku zagłuszą w nas wszystko, całą radość istnienia, uczucia i nastroje. Uśmiech trzeba „wciągnąć" na całą twarz, choć może to być czasem trudne. Po pewnym czasie stanie się nawy­kiem, którym zarazimy innych, szczególnie tych, którzy cierpią z powodu ustawicznego zamartwiania się o byle co. Uśmiech, uprzejmość nie pociągają za sobą żadnych kosztów, ale procentują radością bycia z innymi, a ci inni dzięki temu garną się do nas. Uśmiech jest siłą na­szych uczuć. Spokój umysłu jest naszą siłą, oczyszczajmy nasze my­śli z nienawiści, lęków, żalów, niepokojów, zamartwiań się, pośpiechu. Oczyszczony umysł funkcjonuje wspania­le! Łatwiej wtedy o namysł, przemyślenia na temat wła­snego doskonalenia się, postępowania w stosunku do in­nych. Zapełniony na przykład pięknymi obrazami wę­drówek górskich, spacerów leśnych, przeżyć wynikają­cych z kontaktów ze sztuką staje się spokojny i panuje w nim jasność. Myśli są swobodne, oddają nas w ręce kontemplacji, a zasilone wspomnieniami piękna sprawia-jn, że w naszym umyśle panuje spokój i odprężenie. Odprężenia wymaga także trudna i uciążliwa praca. Jej trudność lub łatwość zależy od naszego nastawienia, od tego czy ją lubimy, czy jest dla nas obciążeniem. W każdym razie nie należy wszystkiego robić naraz. Nie odkładajmy jej nie tylko na czas nieokreślony, ale nawet na jutro, to co możemy zrobić dziś (odwrotnie niż z jedzeniem: to co mamy zjeść dziś, zjedzmy jutro). Narastające zaległości obezwładniają i człowiek staje się mniej zdolny do ich przezwyciężenia. Potrzeba uznania i kontaktu emocjonalnego jest głę­boko zakorzeniona w nas wszystkich. Człowiek może ją zaspokoić w niezwykle prosty sposób. Starajmy się za­chowywać tak, aby przebywanie z nami było jak wło­żenie wygodnych pantofli, podniszczonego ubrania, w którym człowiek na ogół czuje się najlepiej. Pracujmy nad swym charakterem wyrabiając w sobie nastawienie do interesowania się innymi ludźmi w zwyczajnych sy­tuacjach «— przykładem tego: pomoc przy wysiadaniu z autobusu osobom starszym i niepełnosprawnym, przy­trzymywanie drzwi wejściowych, ustępowanie miejsca bardziej zmęczonym od nas, łagodzenie konfliktów i sprzeczek, gdziekolwiek by one nie powstały. Przede wszystkim pamiętajmy, że nigdy nie popełnimy nietaktu w stosunkach z ludźmi, gdy zapytamy ich o zdrowie, jak się czują bliscy, zainteresujemy się co mówią, o czym myślą — pozwólmy im się wypowiedzieć, będą za to bardzo wdzięczni. Przyjemniej się również żyje wśród ludzi posługujących się magicznymi słowami: proszę, dziękuję, przepraszam, a także wtedy gdy kłaniamy się sobie z uśmiechem i podajemy ręce. Dorastanie, podobnie jak dzieciństwo i dojrzałość, po­winno być zapełnione działaniem, przesycone uczuciami i przeżywaniem piękna, zasłuchaniem w świat i współ­działaniem z innymi ludźmi. Naprawdę to sam człowiek nadaje sens swemu życiu, więc niech będzie ono piękne i radosne.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”