Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • poradnik internetowy
 • Marketing centrum urody
 • Dziewczyny
 • sterydonline.pl
 • Pokrewne

  Wychowanie zdrowotne


  Opisane przemiany, dokonujące się u młodzieży dorasta­jącej, wymagają określonego trybu życia, który zapew­niłby rozwijającemu się organizmowi jak najlepsze wa­runki. W organizmie młodej dziewczyny czy chłopca łatwo może dojść do rozmaitych zaburzeń i deformacja. Zapo­biegnie im umiejętne korzystanie z wiedzy z zakresu hi­gieny, profilaktyki zdrowotnej oraz wychowania zdrowot­nego, będącego jednym z elementów wychowania fizycz­nego. Wychowanie zdrowotne zapobiega różnym deformacjom fizycznym, na które tak podatny jest dojrzewający1 ko­ściec, tworzący i kształtujący się układ mięśniowy. Pod­stawowym ćwiczeniem są czynności ruchowe, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego, uprawianie sportu, korzy­stanie ze świeżego powietrza, słońca i wody. Ćwiczenia fizyczne rozwijają wytrzymałość organizmu, wzmacniają układ mięśniowo-stawowy, kształtują piękną sylwetkę, dodając wdzięku, co bardzo się liczy właśnie w omawianym okresie. Mięśnie pracujące podlegają wzrosto­wi, pozbawione pracy — wiotczeją i chudną. Znana jest powszechnie opinia, że młodzież systematycznie trenują­ca, uprawiająca sport jest silniejsza, odporniejsza nie tyl­ko na zachorowanie, ale i na różnorodne stresy ). Sport wyczynowy zdaniem pedagogów pochłania wiele czasu i sił, często „odciąga" od nauki, która jest podstawową for­mą działalności młodocianych, i na ogół nie jest mile przez nauczycieli widziany. Uprawianie jakiejś dziedziny sportu „dla samego siebie", systematyczne ćwiczenia gimnastycz­ne zyskują aplauz wszystkich, którzy z młodymi mają do czynienia. Zdają oni sobie sprawę, że rozrost układu kost­nego przy jednocześnie słabszym układzie mięśniowym jest przyczyną złej postawy .nie tylko podczas stania, ale i sie­dzenia czy chodzenia. Ćwiczenia uprawiane systematycz­nie przeciwdziałają wszelkim deformacjom. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, ćwiczenia fizyczne i różne rodzaje sportu stanowią nie tylko przyjemną rozrywkę, ale prze­de wszystkim wpływają dodatnio na czynności wszystkich narządów. Pogłębiają czynność płuc, poprawiają pracę ser­ca a naczyń krwionośnych i mają wpływ na procesy prze­miany materii. Pod wpływem ćwiczeń fizycznych wyrabia się siła, zręczność, szybkość orientacji, wytrwałość, wiara we własne siły i wewnętrzna dyscyplina. Wspólne zabawy i gry wykształcają umiejętność współ­życia, koleżeństkość, sprzyjają współzawodnictwu ) — np. lekkoatletyka, tenis stołowy, kometka, piłka ręczna itp. Godne polecenia także dla obu płci są takie dziedziny spor­tu, jak: pływanie, narciarstwo i łyżwiarstwo. Korzyści, jakie przynosi uprawianie sportu dla ogólne­go stanu zdrowia, są bezsporne. Dla dziewcząt szczególnie mają znaczenie w związku z przyszłym macierzyństwem. Prawidłowy rozwój układu kostnego i mięśniowego sprzy­ja normalnemu przebiegowi ciąży i porodu. U kobiet uprawiających sport ciąża i poród nie pozostawiają tylu przykrych zmian, jak nadmierne rozciągnięcie i utrata ela­styczności skóry brzucha, zwiotczenie mięśni brzucha i krocza, otyłość, żylaki itp. Godny polecenia dla dziewcząt jest modny ostatnio, propagowany przez znaną aktorkę amerykańską Jane Fondę — aerobic, czyli zestaw ćwiczeń uprawianych w rytm muzyki. Jak wspominamy wyżej, organizm młodocianych w okresie intensywnego rozwoju nie może być przeciążony nadmierną pracą. Wszelkie za­jęcia sportowe i ćwiczenia fizyczne należy uprawiać dla zdrowia, a nie kosztem zdrowia. Poza opisaną grupą czynników, mających wpływ na prawidłowy rozwój w okresie dorastania, ważną rolę speł­nia znajomość i ścisłe stosowanie przepisów higieny. Przy­zwyczajanie do czystości, do codziennych zabiegów higie­nicznych to pancerz ochronny przed chorobami, które przy­chodzą z zewnątrz, atakując zawzięcie nasz organizm. Hi­giena sprzyja zdrowiu, to nie jest slogan! Każdy chce być zdrów, bo zdrowie łączy się z siłą, pięk­nym wyglądem, urodą, która w pierwszym rzędzie zależy od stanu organizmu. Znakomitym sojusznikiem w utrzy­mywaniu dobrej formy i zdrowia są: świeże powietrze, wo­da, słońce, racjonalne odżywianie, dostateczna ilość ruchu i dobry sen — potrafią zdziałać cuda. Z chuderlawego mło­dzieńca i anemicznej, eterycznej dziewczyny w ciągu kilku tygodni uczynić mogą istoty tryskające zdrowiem, opalone, wesołe. Zdrowie cierpi również w warunkach zbyt wygod­nych. Ruch na świeżym powietrzu i słońcu jest dla ciała konieczny jak pożywienie. Najczęstszą przyczyną wszelkich chorób są zarazki, bak­terie, wirusy chorobotwórcze. Znajdują się one wszędzie: na skórze, ubraniu, przedmiotach i w otaczającym nas po­wietrzu. Znajdują się one w jamie ustnej, w górnych dro­gach oddechowych, w dolnych odcinkach przewodu pokar­mowego i w wydzielinach (mocz, kał, plwociny). Zdrowy, silny organizm daje sobie radę z inwazją tych zarazków, ale w okresie dorastania często zawodzą siły odpornościo­we. Sprzymierzeńcami tutaj są wspomniane wyżej czyn­niki, czyli ogólnie rzecz biorąc higieniczny tryb życia. Ważnym narządem ochronnym jest skóra. Broni ona nasz organizm nie tylko przed wtargnięciem chorobotwór­czych zarazków, lecz także przed czynnikami szkodliwy­mi, jak różne urazy, nadmierne zimno lub gorąco. Skóra musi oddychać i parować, uzupełnia bowiem pracę nerek, gdyż wraz z potem usuwane są z organizmu różne zbędne produkty przemiany materii. Na skórze wraz z brudem, kurzem, wydzieliną gruczołów łojowych i potowych gro­madzą się różne zarazki chorobotwórcze. Wszystko to za­tyka pory skórne, powoduje podrażnienie, a nawet uszko­dzenie, w wyniku czego na skórze pojawiają się wysypki, krosty, ropnie. Powodują one nie tylko cierpienia fizyczne, ale mają ujemny wpływ na wygląd zewnętrzny. Codzien­ną „kąpiel powietrzną" dla skóry (nie czekając lata) będzie gimnastyka poranna w dobrze przewietrzonym pokoju lub przy otwartym oknie przynajmniej przez 10 minut (ćwicz­my bez ubrania). Płucom należy się także przewietrzenie w postaci „głębokiego" oddychania w czasie owej codzien­nej gimnastyki.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”