Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Kursy angielskiego Wodzisaw lski
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Swoboda seksualna

  Młodzi ludzie są chętni do dyskusji. Nie będą oni na pewno wahać się ze stwierdzeniem faktu, że ich własne obserwacje w dziedzinie seksualnej poczynione w świecie, w którym się obra­cają, nie zawsze dostarczają dowodów na rzecz tak gorąco za­lecanych zasad. Dobrze będzie, jeżeli nauczyciel sam skieruje rozmowę na te tory, nawet jeżeli nikt nie zrobi tego rodzaju uwagi, aby znaleźć sposobność do przemyślenia wszystkich pro i contra dotyczących seksualnej swobody młodzieży. Analiza taka przyczyni się na pewno do wyrobienia u młodzieży zdrowych po­glądów na te sprawy. W rozmowach z uczniami zachodzi nieraz konieczność oceny postępowania konkretnych osób lub środowisk. Jest to zwykle dość niebezpieczne. W treści wykładów nie powinno być nic, co by usprawiedliwiało takie postępowanie, zdradzające niską war­tość moralną jednostki. Jest ono niepożądane z punktu widzenia interesów zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Z drugiej jed­nak strony jest równie niepożądane, nawet niedopuszczalne, aby szkoła ukazywała jako jedyny moralny i społecznie słuszny taki sposób życia, który różni się krańcowo od rzeczywistości znanej uczniom z codziennych doświadczeń. Sprzeczność taka naraziłaby na szwank wszelkie osiągnięcia wychowawcze, będące wynikiem nauczania przedmiotu. Wydaje się, że w takich przypadkach lepiej wstrzymać się z kategorycznym osądem osoby lub sprawy. Bardziej pożądane jest wykazanie uczniom, że owe moralnie niepożądane zjawisk nie mogą być przyjęte) za normę postępo­wania dla wszystkich ludzi. W takim ujęciu wyrażona zostaje raczej ocena moralna sprawy, a nie konkretnego człowieka, co zawsze jest formą bardziej odpowiednią, pozwalającą nauczycie­lowi wyjść obronną ręką z niemiłych, a czasem nawet bardzo kło­potliwych sytuacji. Gdy szkoła zmuszona jest poddać pod ocenę prowadzenie się poszczególnych uczniów, nie powinno to wywołać wrażenia, iż nie wzięto pod uwagę i nie rozpatrzono w sposób życzliwy i ze zrozumieniem ich indywidualności, ich ludzkich trudności. Trzeba też jak najbardziej unikać wszelkiego ferowania wyroków na tych, którzy nie potrafili utrzymać się w ramach zasad na­leżytego postępowania ze względu na swoją naturę, charakter, czy też wpływ środowiska. Szkoła zajmuje najsłuszniejszą postawę, jeżeli ogranicza się do podawania norm postępowania i ich najsumienniejszego uza­sadnienia, wstrzymując się jednak od wszelkich sądów i działań, które mogłyby wpłynąć na wyrobienie się u młodzieży postawy zakłamania i faryzeizmu. Trudna sytuacja, w jakiej znajduje się duża część dzisiejszej młodzieży, przyczynia się w znacznym stopniu do wypaczenia JeJ poglądów na to, co jest w młodym wieku „normalnym" po­stępowaniem, a co nim nie jest. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy bardziej chcą wychowywać młodzież, niż ją sądzić. Przeciwko tym uwagom może ktoś wysunąć zarzut, że nie dotyczą one bezpośrednio młodzieży szkolnej — z wyjątkiem uczniów klas najwyższych — i wobec tego jest zbyteczne i nie­właściwe omawiać te problemy z młodymi chłopcami i dziewczę­tami. Argumentacja taka nie jest pozbawiona podstaw, szczegól­nie jeżeli chodzi o chłopców, którzy dojrzewają do problematyki seksualnej później niż dziewczęta. Nie należy jednak zapomirłać, że dla wielu uczniów, którzy w młodym wieku opuszczają szkołę na zawsze, lekcje poświęcone wychowaniu seksualnemu stanowią ostatnią w ich życiu sposobność otrzymania wskazówek w tej dziedzinie. Jest to więc kwestia porad profilaktycznych i nada­nia właściwego kierunku na całe życie. Eksperymenty i pokazy naukowe dla dzieci - Uniwersytet Rozwoju Katowice

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”