Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • hurtowniamedyczna.com.pl/pl/c/Kompresy/50
 • https://zyciasmak.net
 • Dziewczyny
 • marcin malczyski
 • Pokrewne

  Oddychanie oraz pielęgnacja zębów


  Większość ludzi nie oddycha prawidłowo. Odbija się to nie tylko na układzie oddechowym, ale także na sposobie mówienia. Nieumiejętność oddychania powoduje, że nasze wypowiedzi są albo szybkie lub spowolniałe, bo nie potra­fimy uregulować naszego wdechu i wydechu. Jest to błąd niektórych naszych spikerów radiowych, którym jakby za­brakło powietrza w płucach i przez to „łykają" na końcu wypowiadanych zdań wyrazy łub mówią je, ale zbyt ci­cho, lub zbyt głośno. Spróbujmy zastosować w czasie co­dziennej gimnastyki 10 wdechów i wydechów. Oto przykłady takich ćwiczeń: Kładziemy się swobodnie na plecach i wyciągamy rów­no kończyny górne i dolne (ręce i nogi) na długość. Wydychamy powietrze z płuc tak, żeby zapadł się brzuch. Przepona podchodzi „do góry" ). Dzięki jej ruchom przy oddychaniu działa ona na serce jak masaż, ułatwia mu pracę. Rozszerzamy klatkę piersiową i robimy głęboki wdech, by nasza przepona znalazła się „na dole". Proszę poli­czyć do trzech. Robimy następnie głęboki wydech przy całkowitym od­prężeniu. Proszę policzyć do sześciu. Przerwy, jakie robimy między wydechem i wdechem, będą działały na korzyść wdechu. Oddychanie brzuszno-przeponowe, bo taką nosi ono naz­wę, można wzmocnić, kładąc na brzuchu książkę o wadze do 2 kg i oddychać pokonując opór. Wdychanie powietrza będzie powodowało unoszenie się książki, wydychanie za­padanie się. Wdychać trzeba wyłącznie przez nos, wydy­chać przez lekko zamknięte usta. Po kilku dniach takiej gimnastyki oddechowej przyswa­jamy sobie naturalny, swobodny rytm oddychania. Nasze płuca są lepiej wentylowane, wzmacnia się muskulatura, krążenie krwi jest znacznie ułatwione i mówi się nam swo­bodniej, a także śpiewa! Po gimnastyce konieczna jest toaleta poranna. Dosko­nale odświeża rano i hartuje mycie się wodą o tempera­turze pokojowej. Wieczorem warstwę brudu wraz z wy­dzielinami gruczołów potowych i łojowych najlepiej usu­wa się ciepłą wodą i mydłem. Dokładne wyszorowanie skó­ry szorstką rękawicą nie tylko zmyje brud, ale poprawi krążenie. Jeśli w domu jest prysznic, to powinien być używany codziennie. Należy szczególną uwagę zwracać na mycie tych części ciała, które są najbardziej zanieczyszczo­ne: okolice zgięć stawowych — łokcie, kolana, pachwiny, okolice odbytu i zewnętrznych narządów płciowych. Podobnie jak w dzieciństwie w dalszym ciągu obowią­zuje dokładne mycie rąk przed każdym posiłkiem i po wyjściu z ubikacji. Ponadto niezmiernie ważną rzeczą jest dbałość o# staranne utrzymywanie w czystości paznokci. Brudne, długie lub poobgryzane paznokcie nie tylko szpe­cą, nadają niechlujny wygląd, ale również są siedliskiem chorobotwórczych zarazków. Uzupełniając wskazania w zakresie higieny osobistej, trzeba zwrócić uwagę na właściwą pielęgnację zębów i ja­my ustnej. Popsute, spróchniałe zęby są wylęgarnią zaraz­ków, które z tego miejsca mają dogodny start w głąb orga­nizmu. Zdrowe i piękne zęby to niezwykle cenny dar na­tury. Zepsute zęby wywierają szkodliwy wpływ na funk­cjonowanie całego organizmu. Mogą stać się przyczyną chorób serca i nerek, gośćca stawowego, i stanowią stałe niebezpieczeństwo dla zdrowia. Trudno czasami naszą mło­dzież przekonać, jak ważne jest uzębienie. Do dziewcząt najczęściej trafia argument, że zdrowe zęby nadają uśmie­chowi urok, a całej twarzy dodają urody i wdzięku. Pie­lęgnując zęby, trzeba pamiętać przede wszystkim o odży­wianiu bogatym w wapń, a więc o mleku, serach; nie ja­dać tego, co smakuje, ale zadbać o to, by zęby otrzymy­wały pokarm naturalny, to jest surowe owoce, marchew, ciemne pieczywo. Zamiast cukierka — jabłko. Próchnica, choroby przyzębia — do którego zalicza się dziąsło, kość wyrostka zębodołowego — są chorobami na­szej cywilizacji. Próchnica atakuje zęby już w dzieciń­stwie, i to zęby „mleczaki", a potem także stałe. Choroby przyzębia w naszym stuleciu zbierają natomiast żniwo w postaci utraty zębów po trzydziestym piątym roku życia. Jakkolwiek nastąpił wyraźny postęp w zwalczaniu próch­nicy, nic nie zastąpi codziennego pielęgnowania zębów, najtańszego i najlepszego sposobu przeciw wszelkim cho­robom zębów i przyzębia. Czyścić należy zęby bardzo starannie szczotką, która po­winna mieć włos niezbyt miękki, ale nie bardzo twardy, by nie ranić powierzchni dziąseł. Resztki pokarmowe z przestrzeni międzyzębowej powinny być dokładnie usunię­te. Należy czyścić zęby po każdym posiłku, a jeśli to nie jest możliwe, to koniecznie wieczorem przed snem. W nocy bowiem, kiedy organizm odpoczywa, czynność gruczołów ślinowych ulega zahamowaniu i bakterie, przebywając w jamie ustnej, mogą bez przeszkód prowadzić swe dzieło zniszczenia. Dokładne usuniecie resztek pokarmu i wypłukanie jamy ustnej jest zabiegiem przeciwdziałającym próchnicy i osa­dowi nazębnemu, popularnie nazywanemu „kamieniem". Dokładne usuniecie tzw. „płytki nazębnej", a więc maleń­kiego nalotu złożonego z bakterii, resztek pokarmu i śliny, bardzo ściśle przylegającego do powierzchni zębów, ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu psucia się zębów. Procesy przemiany materii, zachodzące między składnika­mi płytki doprowadzają do wytworzenia kwasów uszka­dzających szkliwo. Po 24 godzinach płytka nazębia, choć niewidoczna, jest tak utrwalona na zębie, że nie pomaga już szczotkowanie, lecz konieczna jest interwencja leka­rza dentysty. Nieprędko doczekamy się w naszym kraju nowoczesnych metod zwalczania chorób zębów i przyzę­bia, więc pozostaje nam troskliwa pielęgnacja i okresowe kontrole zębów, przynajmniej raz na 3—6 miesięcy.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”